BAĞIMLILIK BELİRLEME

Herhangi bir paketin *-devel paketinin bağımlılığının tam olarak yazılması, pakete bağımlı diğer paketlerinde düzgün bir şekilde derlenmesi sağlayacaktır. Bu sebeple yapılan, derlenen paketlerin, derlendikten sonra;

checkelf -s -x *.pisi

çıktısının haricinde bir yolu daha var ki buda, derlenme dizinine gidip (/var/pisi/) buradaki install dizinimizde /usr/lib/pkgconfig/.pc içerisindeki *.pc dosyasının içeriğini okumaktır.

Bu dosyanın içerisinde;

Requires.private: Requires:

yani bağımlı ve özel bağımlı olarak karşısında bağımlı paketler yazmaktadır. burada yazanları pisi sf ile sistemde tartıp ne olduğunu bulabiliriz.

Örnek;

libaccounts-glib paketinin : install dizini /var/pisi/libaccounts-glib-1.21-1/install

pkgconfig dizini : /var/pisi/libaccounts-glib-1.21-1/install/usr/lib/pkgconfig/libaccounts-glib.pc

libaccounts-glib.pc dosyasının içeriği;

prefix=/usr exec_prefix=${prefix} libdir=${exec_prefix}/lib includedir=${prefix}/include applicationfilesdir=${prefix}/share/accounts/applications servicefilesdir=${prefix}/share/accounts/services servicetypefilesdir=${prefix}/share/accounts/service_types providerfilesdir=${prefix}/share/accounts/providers

Name: libaccounts-glib Description: A low-level library for managing accounts settings. Requires: glib-2.0 gobject-2.0 gio-unix-2.0 Require.private: libxml-2.0 sqlite3 Version: 1.21 Libs: -L${libdir} -laccounts-glib Cflags: -I${includedir}

konsolu açıp;

pisi sf glib-2.0 (çok fazla sonuç çıkacaktır ama içlerinden bu glib-2.0 bulmak zor değil ismiyle aynı paket olacak)

glib2-devel paketi olduğunu öğreneceksiniz.

-devel bağımlılıklarını bu şekilde bulabiliriz.

Yazının Orjinali: https://github.com/pisilinux/main/wiki/bag%C4%B1ml%C4%B1l%C4%B1k-belirleme--devel


ERKAN IŞIK / 13-12-2018 / 240
Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux
© Copyright 2013 - 2024 Pisi GNU/Linux. Bütün hakları saklıdır. | Pisi GNU/Linux gücünü topluluktan alır.
scrollup