ADIM ADIM DOCKER İLE DERLEME

main ve core depolarını kendi github sayfana forkla,

fork yaptıklarını,

git clone [email protected]:kullanıcı_adı/main.git

gibi, kendi adın neyse ona göre düzenle, klonla,

git config --global user.name "......"

git config --global user.email "......"

sonra /home/kullanıcı_adı/ dizinine pisi-2.0 isminde bir klasör aç

pisi-2.0 bu klasörün içine clone yaptığın main ve core klasörlerini at, hatta buraya doğrudan clone et

sonra core dosyasının içine gir

git remote add upstream [email protected]:pisilinux/core.git

komutunu ver

sonra main klasörüne gir

git remote add upstream [email protected]:pisilinux/main.git

komutunu ver

bundan sonra her iki klasörde de

git pull upstream master

komutuyla pisilinux deposundaki değişiklikleri al

git push origin master

komutuyla kendi forkuna gönderebilirsin

gelelim docker bağlamaya

konsole aç

sudo service docker start

bu komuttan sonra YENİ bir konsole sayfası aç

sudo docker pull pisilinux/chroot:latest

sudo docker run -v /home/kullanıcı_adı/pisi-2.0:/git -v /home/kullanıcı_adı/pisi-2.0/build:/root -v /var/cache/pisi/archives:/var/cache/pisi/archives -v /var/cache/pisi/packages:/var/cache/pisi/packages -itd --security-opt=seccomp:unconfined pisilinux/chroot:latest bash

sudo docker ps

bu komuttan sonra çıkan konteynır_adı her ne ise ona dikkat ederek,

sudo docker attach konteynır_adı

service dbus start

pisi ur

pisi up -dvsy

derlemeye hazırız.

pisi-2.0/main/desktop/kde/applications/kpat klasörümüzdeki kpat adlı paketi şöyle derliyoruz:

pisi bi /git/main/desktop/kde/applications/kpat/pspec.xml -d --ignore-safety

derlediğimiz paketin, runtime dependency lerini anlamak için;

az önce yaptığımız paketi kuruyoruz,

pisi it kpat......pisi --ignore-safety

checkelf -s -x kpat*.pisi

çıkan rapora göre, runtime deps düzenliyoruz.

bitti.

DİKKAT: Paketin Işleri Bitince, Yeni Pakete Geçmeden, sonradan kurduğumuz dependency leri temizlemek için

pisi hs -t 78

çıkarken:

yeni bir konsol penceresi açıp,

sudo docker stop konteyner-id

konteyner-id, çalışırken kullandığımız konsol penceresinde var,

hazir durdurmusken,

sudo docker rm konteyner-id

ile de silebilirsiniz.

Artık Pull-Request göndermeye hazırız.

DİKKAT: Sonraki docker kullanımları için, "gelelim docker bağlamaya.." satırından sonrakilerin uygulanması yeterli.

Sonraki kullanımlarda, her seferinde en baştan bunları yapmadan, son kullandığımız konteyniri çalıştırabiliriz.

Aşağıdaki konteynır adı ve numaralar.. vs temsilidir, son kullandığımız konteynır bilgilerimizi bir yere not ederek, aşağıdaki şekilde kullanabiliriz:

sudo service docker start

sudo docker start bf8020f66d7h

sudo docker attach latest_contai

service dbus start

pisi ur

pisi up -dvsy --ignore-safety

pisi bi /git/main/desktop/kde/applications/kpat/pspec.xml -d --ignore-safety


ERKAN IŞIK / 18-10-2018 / 244
Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux
© Copyright 2013 - 2024 Pisi GNU/Linux. Bütün hakları saklıdır. | Pisi GNU/Linux gücünü topluluktan alır.
scrollup