Pisi kullanımı

Bu belge pisi'nin komut satırında (pisi-cli) kullanımı hakkında çeşitli bilgiler içerir.

Depo işlemleri

Depo eklemek

Depo eklemek için add-repo komutunu depo adı depo adresi parametreleriyle çalıştırıyoruz.

pisi add-repo depo_adı http://depo.adresi.com/depo/dizini/pisi-index.xml

'depo adresi' parametresinin alabileceği değerler:

Yerel adresler (örn /home/groni/pisi/depom/pisi-index.xml)

İnternet adresleri (https://pisilinux.org/pisi-index.xml ya da ftp://pisilinux.org.com/pub/pisi-index.xml)

Depo indeks dosyasının adı öntanımlı olarak pisi-index.xml'dir, fakat tercihe bağlı olarak aynı dosyanın sıkıştırılmış hali pisi-index.xml.xz adıyla sunulur, bu sayede bant genişliğinden tasarruf edilir. PiSi'nin 148'inci yayımından itibaren depo eklerken dağıtım sürümü ve mimarisi kontrolü desteği gelmiştir. Özellikle bu desteği kapamak istiyorsanız --ignore-check parametresini kullanabilirsiniz.

Depo kaldırmak

Depo kaldırmak için remove-repo komutunu sadece bir depo adıyla birlikte çağrıyoruz, pisi remove-repo depo_adı  eğer birden fazla depoyu birden kaldırmak istiyorsak depoların isimlerini boşlukla ayırarak yazıyoruz. pisi remove-repo birinci_deponun_adı ikinci_deponun_adı

Depoları listelemek

Depoları listelemek için list-repo komutunu kullanıyoruz. pisi list-repo Burada aktif olan depolar yeşil, pasif olan depolarsa kırmızı renkte görülecektir.

Depoları pasifleştirmek

Sisteminizdeki depoları isterseniz kapatabilirsiniz. Kapatılan depolar işlemlerde dikkate alınmaz. Depoları kapatmak için disable-repo komutunu kullanıyoruz.
pisi disable-repo depo_adı

Eğer birden fazla depoyu birden kapatmak istiyorsak depoların isimlerini boşlukla ayırarak yazıyoruz.
pisi disable-repo birinci_deponun_adı ikinci_deponun_adı

Depoları etkinleştirmek
Kapattığınız depoları açmak içinse enable-repo komutunu kullanıyoruz.
pisi enable-repo depo_adı

Eğer birden fazla depoyu birden açmak istiyorsak depoların isimlerini boşlukla ayırarak yazıyoruz.
pisi enable-repo birinci_deponun_adı ikinci_deponun_adı

Depo güncellemek
Bir depoyu güncellemek istiyorsak update-repo komutunu kullanıyoruz,
pisi update-repo

Herhangi bir parametre vermezseniz etkin olan bütün depolar güncellenir. PiSi'nin normal davranışı, mevcut veritabanı depodakiyle aynıysa depodaki index dosyasını indirmemek şeklinde tasarlanmıştır. Veritabanını her halükârda güncellemek istiyorsanız --force parametresini kullanabilirsiniz. Eğer bir ya da daha fazla depoyu güncellemek istiyorsak depo isimlerini boşlukla ayırarak komutun sonuna ekliyoruz. Örneğin belirli bir depo için:
pisi update-repo depo_adı ve birden fazla depo için: pisi update-repo depo_adı diger_bir_depo_adı 

Bileşenleri listelemek

Tüm bileşenleri listelemek için list-components komutunu kullanıyoruz,
pisi list-components

Çıktının bileşenler hakkında daha ayrıntılı bilgi vermesini istiyorsanız --long parametresini verebilirsiniz.
pisi list-components --long

eğer belirli bir depodaki bileşenleri listelemek istiyorsak --repository depo_adı parametresini veriyoruz.
pisi list-components --repository depo_adı

Depo indeksi oluşturmak
Eğer herhangi bir kaynak ya da ikili paket deposunun indeksini oluşturmak istiyorsak ana dizine gidip index komutunu veriyoruz.
pisi index --skip-signing

Bu komut bir dizinde PiSi dosyaları arar, onlardan PiSi etiketlerini çıkarır ve bilgiyi pisi-index.xml adında bir XML dosyasında toplar. Birden fazla dizin verirseniz, komut yine çalışır, fakat herşeyi tek bir katalog dosyasına koyar.
index komutunun alabileceği parametrelerden bazıları ve açılamaları şu şekildedir:

--absolute-urls Kataloglanan dosyalar için mutlak bağlar sakla.
--output arg Katalog çıktı dosyası
--compression-types arg Katalog dosyası için virgülle ayrılmış sıkıştırma türleri
--skip-sources PiSi spec dosyalarını kataloglama.
--skip-signing Kataloğu imzalama.

2.Paket işlemleri


Paket kurmak
Pisi paketlerini kurmak için install komutunu kullanıyoruz, eğer birden fazla paket kuracaksak isimlerini boşlukla ayırarak komutun sonuna ekliyoruz,
pisi install paketadı başka-bir-paket-adı

eğer yerel bir dosyadan kuracaksak dosyanın tam adını giriyoruz, birden fazla paket kuracaksak isimlerini boşlukla ayırarak yazıyoruz.
pisi install /home/evdizini/pisi_depom/paketadı.pisi

Halihazırda kurulu paketleri yeniden kurmak için --reinstall parametresini kullanıyoruz.
pisi install --reinstall paketadı

Dağıtım sürümü ve mimarisi kontrolünü atlayarak paket kurmak için --ignore-check parametresini kullanıyoruz.
pisi install --ignore-check paketadı

Dosya çakışmalarını gözardı ederek paket kurmak için --ignore-file-conflicts parametresini kullanıyoruz.
pisi install --ignore-file-conflicts paketadı

Paket çakışmalarını gözardı ederek paket kurmak için --ignore-package-conflicts parametresini kullanıyoruz.
pisi install --ignore-package-conflicts paketadı

Paket kaldırmak
Pisi paketlerini kaldırmak için remove komutunu kullanıyoruz.
pisi remove paketadı

Eğer birden fazla paket kaldırmak istiyorsak isimlerini boşlukla ayırarak komutun sonuna ekliyoruz. Ayrıca --component parametresiyle paket isimleri yerine bileşen de belirtilebilir, bu durumda bileşen altındaki tüm paketler kaldırılır. Çomar yapılandırma ajanını es geçerek paket kaldırmak için --ignore-comar parametresi kullanılabilir.
pisi remove --ignore-comar paketadı

Bağımlılık bilgilerini dikkate almadan paket kaldırmak için --ignore-dependency parametresi kullanılabilir.
pisi remove --ignore-dependency paketadı

Gerçekte hiçbir eylem gerçekleştirmeden, sadece neler olacağını görmek için --dry-run parametresi kullanılabilir.
pisi remove --dry-run paketadı

Değiştirilen ayar dosyaları dahil paketin tüm dosyalarını kaldırmak için --purge parametresi kullanılabilir.
pisi remove --purge paketadı

Emniyet mandalını yok sayarak paket kaldırmak için --ignore-safety parametresi kullanılabilir.
pisi remove --ignore-safety paketadı

Paket güncellemek

Paket güncellemek için upgrade komutunu kullanıyoruz, eğer birden fazla paketi güncelleyeceksek isimlerini boşlukla ayırarak komutun sonuna ekliyoruz.
pisi upgrade paketadi

Depodaki tüm güncellemeleri yapmak istiyorsak upgrade komutunu parametresiz kullanıyoruz.
pisi upgrade

Paket hakkında bilgi almak 
Paket bilgilerini görüntülemek için info komutunu kullanıyoruz, birden fazla paketin bilgisini görmek istiyorsak isimlerini boşlukla ayırarak komutun sonuna yazıyoruz. 
pisi info paketadı

Paketteki dosyaların bir listesini görmek için --files parametresini kullanıyoruz.
pisi info --files paketadı

Paketteki dosyaların sadece yollarını görmek içinse --files-path parametresini kullanıyoruz.
pisi info --files-path paketadı

Kaynaktan paket inşa etmek
Bir paketi kaynaktan inşa etmek istediğimizde build komutunu kullanıyoruz. Yerel veya uzak bir adresteki pspec.xml dosyasının adresinin verilmesi yeterlidir, PiSi gerekli dosyaları indirip paketi inşa edecektir. Kaynak depo kullanıyorsanız, doğrudan kaynak depoda bulunan bir 
paketin adını vererek PiSi'nin o paketi inşa etmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin yereldeki bir paketin pspec.xml dosyasını kullanarak şu şekilde paket inşası yapılabilir.
pisi build /home/groni/ornek/pisi/pspec.xml

Bir sunucudaki paket inşa edilmek isteniyorsa da şöyle bir komut kullanılabilir:
pisi build http://sunucu.adresi.com/paketler/pspec.xml

İnşa işleminin değişik safhalarını işletmek istediğinizde ya da inşa işleminin sizin kontrolünüzde gerçekleşmesini istediğinizde çeşitli parametreler kullanabilirsiniz:
--fetch Kaynak arşivi indirdikten sonra inşayı sonlandır.
--unpack Kaynak arşivini açtıktan, sha1sum denetimi yaptıktan ve yamaları uyguladıktan sonra inşayı sonlandır.
--setup Yapılandırma adımından sonra inşayı sonlandır.
--build Derleme adımından sonra inşayı sonlandır.
--check Test adımından sonra inşayı sonlandır.
--install Kurulum adımından sonra inşayı sonlandır.
--package PiSi paketi oluştur.

inşa seçenekleriyle ilgili bazı önemli parametrelerse şu şekildedir:
--ignore-dependency Bağımlılık bilgilerini dikkate alma.
--ignore-action-errors ActionsAPI kaynaklı hataları yoksay.
--ignore-safety Emniyet mandalını yoksay.
--ignore-check Test adımını yoksay.
--ignore-sandbox İnşa işlemini inşa klasörüyle sınırlama.

Kaynak depodan paket kurmak
Kaynak depodaki bir paketi inşa edip kurmak istediğimizde emerge komutunu kullanıyoruz, bu komut paketi tüm bağımlılıklarıyla birlikte kuruyor.
pisi emerge paketadı

Bir bileşen altındaki tüm paketler de derlenip kurulabilir. Örneğin:
pisi emerge -c game

Depodaki paketleri listelemek
list-available komutu, belirtilen depolarda yayınlanan PiSi paketlerinin kısa bir listesini verir. Eğer tek bir depodaki paketleri listelemek istiyorsak list-available komutuna bir depo adını parametre olarak veriyoruz,
pisi list-available depo_adi

eğer tüm açık depolardaki paketleri listelemek istiyorsak list-available komutunu parametresiz çalıştırıyoruz.
pisi list-available

Sadece kurulu olmayan paketleri göstermek için de --uninstalled parametresini kullanıyoruz.
pisi list-available --uninstalled

Verilen bileşendeki paketleri listelemek içinse --component parametresi kullanılabilir.  Örneğin:
pisi list-available --component game

Güncellemeleri listelemek
Güncellemeleri listelemek için list-upgrades komutunu kullanıyoruz,
pisi list-upgrades

Kurulu paketleri listelemek
Kurulu paketleri listelemek için list-installed komutunu kullanıyoruz.
pisi list-installed

Sadece verilen makine tarafından inşa edilmiş paketleri listelemek için --with-build-host parametresi kullanılabilir. Örneğin:
pisi list-installed --with-build-host localhost

Sadece verilen bileşen altındaki kurulu paketleri listelemek için --component parametresi kullanılabilir. Örneğin:
pisi list-installed -c game

Ayrıca --install-info parametresiyle detaylı kurulum bilgisi, --long parametresiyle de uzun biçimli çıktılar alınabilir.

Bekleyen paketleri listelemek
Yapılandırılmayı bekleyen paketleri listelemek için list-pending komutunu kullanıyoruz.
pisi list-pending

Kaynakları listelemek
Kullanılabilir kaynak paketleri listelemek için list-sources komutunu kullanıyoruz.
pisi list-sources

Kalan paketleri yapılandırmak
Eğer kurulum sırasında bazı paketlerin ÇOMAR yapılandırması atlandıysa, o paketler yapılandırılmayı bekleyen paketler listesine eklenir. ÇOMAR yapılandırması yapılmamış bu tip paketleri yapılandırmak içinconfigure-pending komutunu kullanıyoruz.
pisi configure-pending

Paket aramak
Paket aramak için search komutunu kullanıyoruz. Bu komut; özet, açıklama ve paket ismi alanlarında belirtilen kavramı içeren paketlerin listesini çıkarır. Öntanımlı arama paket veritabanında yapılır. Kurulum veritabanında arama yapmak için --installdb parametresi ve veya kaynak veritabanında arama yapmak için --sourcedb parametreleri kullanılabilir.
pisi search anahtar_kelime diğer_anahtar_kelime

Arama sadece belli bir depoda da yapılabilir.
pisi search anahtar_kelime --repository depo_adı

Aramalar --name ile sadece paket isimlerinde, --summary ile paket özetlerinde veya --description ile paket açıklamalarında da yapılabilir. Kurulumu denetlemek Yüklenen her dosya için bir kontrol toplamı tutulur. check komutu paketin kurulumunun doğruluğunu kontrol etmek için bu toplamları kullanır. Paketlerin adlarını vermeniz yeterlidir. Eğer hiç paket adı verilmemişse, kurulu durumdaki bütün paketler doğrulanır.
pisi check paketadı

check komutu -c parametresiyle birlikte kullanılarak bir bileşendeki tüm paketlerin kontrolünüde yapılabilir.
pisi check -c bileşenadı

Diğer işlemler

PiSi veritabanlarını yeniden inşa etmek
PiSi veritabanlarını yeniden inşa etmek için rebuild-db komutunu kullanıyoruz.
pisi rebuild-db

Önbellek dosyalarını temizlemek
Kaynaklar, paketler ve geçici dosyalar /var dizinine kaydedilir. Bu dosyalar uzun vadede çok yer kaplayabilir. Önbellekteki bu dosyaları silmek için delete-cache komutunu kullanıyoruz.
pisi delete-cache

Dosya aramak
Bir dosyanın hangi pakete ait olduğunu bulmak için search-file komutunu kullanıyoruz.
pisi search-file /path/dosya

Paket ilişkilerinin grafiğini çıkarmak
Verilen paketlerden başlayarak, bağımlılık ve paket çakışmalarını da dikkate alarak paket ilişkilerinin grafiğini çıkarmak için graph komutunu kullanıyoruz. graph komutu, öntanımlı olarak depo paketleri arasındaki ilişkileri çıkarır ve dosyayı graphviz biçiminde 'pgraph.dot' dosyasına yazar.
pisi graph paketadi

Kullanılmayan kilitleri temizlemek
PiSi veritabanı erişimini yönetmek için dosya kilitleri kullanır. Kullanılmayan kilit dosyalarını veritabanı dizininden kaldırmak için clean komutunu kullanıyoruz.
pisi clean

Yardım almak
Komut satırında pisi kullanımı hakkında yardım almak için help komutunu kullanıyoruz.
pisi help

Eğer belirli bir komut için yardım almak istiyorsak şu şekilde kullanıyoruz.
pisi help komut


ERKAN IŞIK / 15-10-2018 / 1212
Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux
© Copyright 2013 - 2024 Pisi GNU/Linux. Bütün hakları saklıdır. | Pisi GNU/Linux gücünü topluluktan alır.
scrollup