Pisi ( Packages Installed Succesfully as Intended ) Konsol komutları


Kullanım: pisi [seçenekler] <komut> [parametreler]

<komut> aşağıdakilerden birisi olabilir:

add-repo (ar) - Depo ekle
blame (bl) - Paket sahibi ve yayım bilgisi
build (bi) - Verilen PiSi paket(ler)ini inşa et
check - Kurulumu denetle
clean - Kullanılmayan kilitleri temizle
configure-pending (cp) - Kalan paketleri yapılandır
delete-cache (dc) - Önbellek dosyalarını temizle
delta (dt) - Delta paketleri yarat
disable-repo (dr) - Depoyu pasifleştir
emerge (em) - PiSi kaynak paketlerini depodan inşa et ve kur
emergeup (emup) - Build and install PiSi source packages from repository
enable-repo (er) - Depoyu etkinleştir
fetch (fc) - Paket indir
graph - Paket ilişkilerinin grafiğini çıkar
help (?) - Verilen komutlar hakkında yardım görüntüler
history (hs) - PiSi işlemlerinin günlüğü
index (ix) - Verilen dizindeki PiSi dosyalarının kataloğunu çıkar
info - Paket bilgisini göster
install (it) - PiSi paket(ler)i kur
list-available (la) - Depolardaki paketleri listele
list-components (lc) - Bileşenleri listele
list-installed (li) - Tüm kurulu paketlerin listesini bas.
list-newest (ln) - Depolardaki en yeni paketleri listele
list-orphaned (lo) - List orphaned packages
list-pending (lp) - Bekleyen paketleri listele
list-repo (lr) - Depoları listele
list-sources (ls) - Müsait kaynakları listele
list-upgrades (lu) - Yükseltilecek paketleri listele
rebuild-db (rdb) - Veritabanlarını Yeniden İnşa Et
remove (rm) - PiSi paketlerini kaldır
remove-orphaned (ro) - Remove orphaned packages
remove-repo (rr) - Depoları kaldır
search (sr) - Paket ara
search-file (sf) - Dosya ara
update-repo (ur) - Depo veritabanlarını güncelle
upgrade (up) - PiSi paketlerini güncelle

Belirli bir komut hakkında yardım almak için "pisi help <komut>" kullanınız.


Seçenekler:
--version programın sürüm numarasını göster ve çık
-h, --help bu yardım iletisini göster ve çık


ERKAN IŞIK / 13-10-2018 / 749
Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux
© Copyright 2013 - 2024 Pisi GNU/Linux. Bütün hakları saklıdır. | Pisi GNU/Linux gücünü topluluktan alır.
scrollup