Takım Yapılanması

TAKIM PROTOKOLÜ

Pisi Linux takımları ve bireysel geliştiriciler arası geliştirici prensipleri

Bu belgeyi kim okumalı

Bu belge mevcut katkıcılar veya Pisi Linux projesine katkı vermek isteyenlerden tarafından okunmalıdır.

Bu belgenin amacı

İyi bir bakış açısına sahip olarak ve protokollere uyarak faydalı ve etkili bir takım çalışmasına geçmek

Proje yapısına genel bir bakış

Pisi Linux takımları ilgili takımların liderleri tarafından gerekli görülen işbirliği ihtiyacına göre düzenlenmiştir. Bu belgede takım personeli ve iletişim bilgileri yer almaktadır.

Not: Sınırlı insan gücü dolayısıyla bireyler birden fazla takıma üye olabilir ve ikinci görevleri olabilir. Ancak yeni gönüllüler bulunduğunda ikinci görevler yeniden düzenlenebilir.

Ayrıca, bazı takımların lideri olmayabilir veya bazı takımlar üyelerinin ve üyelerinin boş zamanına bağlı olarak dönüşümlü liderlik sistemine ihtiyaç duyabilirler.

GRUPLAR

Teknik Kurul

İletişim Bilgisi

Takım Üyeleri

 1. Serdar Soytetir (obsoleteman) – Kaptan
 2. Marcin Bojara (marcin)
 3. Yusuf Aydemir (yusuf)

Amaç

Pisi Linux için alınan teknik yönetimle ilgili teknik politikalara karar vermek.

Sorumlulukları

 • Paketleme politikaları ve kuralları
 • Kurulum sistemi ve süreçler, araç zinciri(toolchain), kernel, X sunucusuna göre teknik kararlar
 • PİSİ, YALI, ÇOMAR, MÜDÜR, KAPTAN, KULLANICI YÖNETİCİSİ ve PANDA'nın işlevselliğinin genişletilmesi veya daha da iyileştirilmesi fikirlerini geliştirmek
 • İlave araçların oluşturulması veya birleştirilmesi

Nasıl çalışılır?

"Bunları nasıl yapacağımız" konusunda ayrıntılar için prosedürlere bakınız (Bunu marcin yazacak). Teknik Kurul toplantılarını #pisi-devel veya #board (IRC veya Slack?) kanallarında yapacaktır. Talepleriniz için lütfen yukarıdaki iletişim noktaları ile irtibata geçiniz.

Toplantılar

 • Teknik Kurul #meetingroom (IRC veya Slack) kanalında ? da her ? düzenli olarak toplantı yapar.
 • Toplantı gündemi(URL)

Mevcut etkinlikler

 • See our ticket queue for the things we are working on.
 • Pisi Linux dağıtımları hakkında bilgi için dağıtımlara bakınız.

Proje Koordinatörü

İletişim Bilgisi

 • Stefan Gronewold (groni) IRC veya Slack: #pisi-devel or #board

Amaç

 • Proje Koordinatörü projenin kolaylaştırılması ve gözden geçirilmesine odaklanacaktır.

Sorumluluklar

 • Projeye tüm yönleriyle bir bakış sağlar
 • Bir proje yönetim takvimi sağlar
 • Bireysel ve takım çalışmalarını koordine eder ve kolaylaştırır
 • Process agenda item submissions
 • Topluluk toplantılarına başkanlık eder
 • Proje stratejileri geliştirir
 • Projenin dağıtım tarihleri ile ilgili olarka Çekirdek takım ile birlikte çalışır.
 • Bu süreçte ve ihtiyaçlarına göre ilgili tüm diğer takımlar arasında etkileşimli bir iletişimin varlığından emin olur.

GELİŞTİRME GRUBU

Çekirdek Paketler Takımı

İletişim Bilgisi

Takım Üyeleri

 • Serdar Soytetir – (obsoleteman) - Takım Lideri
 • Marcin Bojara - (marcin)
 • Yusuf Aydemir - (yusuf)

Amaç

Çekirdek takım base depo, kurulum sistemi ve süreç, araç zinciri(toolchain), kernel, X sunucusu, kitaplık sürümleri ve bağımlılıklarının bakımını ve Teknik Kurul direktiflerinin uygulanmasını sağlar.

Sorumlulukları

 • Pisi Linux temel kodları ve çekirdek paketler
 • git Çekirdek depo paketlerini ve Çekirdek depo için işlemleri yönetmek
 • İnşa sistemini yönetmek
 • Extra-Paket takımına rehberlik ve destek sağlamak
 • Dağıtıma doğru belirlenen özellikleri rapor etmek
 • Süreçlerdeki değişiklikler hakkında raporlar yayınlamak
 • Bakımsız paketlerin Pisi Linux'dan kaldırılması
 • Çekirdek Takım PİSİ, YALI, ÇOMAR, MÜDÜR, KAPTAN, KULLANICI YÖNETİCİSİ geliştirmeleri dahil tüm Teknik Kurul direktiflerini uygular.
 • Önemli değişiklikler hakkında blog yazmak ve wiki de yeni özelliklerin günlüğünü tutmak

Nasıl çalışılır?

"Bunları nasıl yapacağımız" konusunda ayrıntılar için prosedürlere bakınız (Bunu marcin yazacak). Çekirdek Takım #pisi-devel veya #board (IRC veya Slack?) kanallarında yapacaktır. Talepleriniz için lütfen yukarıdaki iletişim noktaları ile irtibata geçiniz.

Eğer bir sorunu bildirmek ya da Çekirdek takımdan bir iş istemek istiyorsanız lütfen yukarıda bahsedilen hata takip sisteminde bir kayıt oluşturunuz. Lütfen takımın sizinle irtibat kurabilmesi için Pisi Linux kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi yazmayı unutmayınız.

Toplantılar

Çekirdek takım #meetingroom (IRC veya Slack) kanalında ? da her ? düzenli olarak toplantı yapar. Toplantı Gündemi (URL)

Mevcut etkinlikler

Üzerinde çalıştığımız şeyleri GitHub'tan takip edebilirsiniz

Extra-Paketler Takımı

İletişim Bilgisi

Takım Üyeleri

 1. Osman Erkan (namso-01) - Takım Lideri
 2. Ayhan Yalçınsoy (ayhanyalcinsoy )
 3. Erkan Işık (erkanisik)
 4. İlker Manap (ilkermanap)
 5. Kamil Atlı (suvari)
 6. Sencer Hamarat (sencerh)
 7. Sezai Yeniay (sezaiyeniay)
 8. Stefan Gronewold (groni)
 9. Vedat Demir (vedat)
 10. Ertuğrul Erata (ertugrul)
 11. Aydın Demirel (taurus)
 12. Burak Fazıl Ertürk (BlackSEA-)
 13. Ekin Dursun (onlined)
 14. Alihan Öztürk (alihanozturk)
 15. Varol Maksutoğlu (waroi)
 16. Ergün Salman (poyraz76)
 17. İsa Mert Gürbüz (isamert)

Amaç

Extra-Paketler takımı pisi-extra github deposundan sorumludur. Bu takımın Çekirdek takımın bir alt takımıdır. Extra-Paketler takım lideri Çekirdek takım liderine rapor verir.

Sorumluluklar

 • Pisi Linux yazılım seçiminde genel sorumluluk
 • Yeni paketler teklif etmek
 • Varolan paketleri güncellemek
 • Ara vermeden paketlerin bakımını yapmayı garanti etmek
 • Hata takibi için GitHub'ı etkin bir şekilde kullanmak ve potansiyel katkıcıların projenin/sorunun en son durumunu anlayabileceğinden emin olmak.
 • Her paketin bir sahibi vardır
 • Sürüm yükseltme ve güncellemeler paketin sorumlusu tarafından yapılır ya da kendisinden izin alındıktan sonra yapılır

Toplantılar

Kalite Güvence/Test Takımı

İletişim Bilgisi

 • IRC veya Slack: #pisi-testing ve #pisi-bugs

Takım Üyeleri

 1. Stefan Gronewold (groni) - Takım Lideri
 2. Ali Cengiz Kurt (cengiz)
 3. Ayhan Yalçınsoy (ayhanyalcinsoy)
 4. Berkay Yurdakul (regresar)
 5. İlker Manap (ilkermanap)
 6. Kamil Atlı (suvari)
 7. Osman Erkan (namso-01)
 8. Sencer Hamarat (sencerh)
 9. sezai yeniay (sezaiyeniay)
 10. Süleyman Arıkan (slarikan)
 11. Vedat Demir (vedat)
 12. Varol Maksutoğlu (waroi)

Amaç

Kalite Güvence Takımı Pisi Linux'taki tüm yazılımların test edildiğinden, amacına uygun olduğundan ve büyük hatalar içermediğinden emir olur. Takımın hedefi Pisi Linux dağıtımlarının ve güncellemelerini sürekli olarka iyileştirmektir.

Ayrıca, her paket bakıcısı paketinin diğer paketlerin bozup bozmadığını kontrol etmekten sorumludur.

Sorumluluklar

 • Farm depoya gönderilen paketleri test etmek
 • Sistematik bir şekilde önemli işlevselliklerin test edilmesi için test planları geliştirmek ve yürütmek
 • Belirli özellikler veya bileşenler için test günleri düzenlemek
 • Dağıtım kriterlerini devam ettirmek için Çekirdek ve Extra (Paketleyici) takımları ile çalışmak
 • Pisi Linux'un standartların altında görünen yönlerini belirtmek (Topluluk toplantı gündemleri yoluyla?)

Toplantılar

Tasarım Ekibi/UX

İletişim Bilgisi

 • IRC veya Slack: #

Takım Üyeleri

 1. Mehmet SÜTCÜ (prdsmehmetstc) - Takım Lideri
 2. Berkay Yurdakul (regresar)
 3. Erkan Işık (erkanisik)
 4. Stefan Gronewold (groni)
 5. Onur Aslan (aslano)
 6. Osman Erkan (namso-01)
 7. Paula (sapphireGD)
 8. Sezai Yeniay (sezaiyeniay)
 9. Varol Maksutoğlu (waroi)

Amaç

Tasarım Takımı, Pisi Linux proje gruplarını tasarlar. Takımın amacı sadece Pisi Linux topluluğunun kullanacağı grafikler oluşturmak değil aynı zamanda Pisi Linux'un bir parçası olan üretim araçlarının da kullanılmasını savunmaktır.

Sorumluluklar

 • Çeşitli kullanıcı arayüz ögeleri, simgeler, sanatsal işler, tasarlamak ve malzemeleri markalamak; iyi bir yazım ve parlak malzemeler kullanmadan güzel bir görünümle Pisi Linux içindeki tüm arayüz ögelerinin tutarlılığından emin olmak
 • Yeni veya varolan özelliklerin genel UX ilkelerine uygun olduğundan emin olmak ve geliştirme sürecini dosyane bir UX'e doğru yönlendirmek
 •  
 • Creating whiteboards, mevcut ögeleri analiz etmek, yeni tasarımlar önermek ve uygulamada geliştiricilere rehberlik etmek
 • Mevcut tasarım gidişatını takip ve analiz etmek, mevcut ögeleri incelemek ve değişitirilmesini önermek
 • Sanatsal işler yapmak, malzemeleri markalamak ve bu ögeler için rehberlik etmek
 • Tüm kullanılabilir bilgiyi wiki'ye taşımak, bu anlamda Belgelendirme takımına yardımcı olmak

Toplantılar

TOPLULUK GRUBU

Web Siteleri Takımı

İletişim Bilgisi

 • IRC veya Slack: #

Takım Üyeleri

 1. Sezai Yeniay (sezaiyeniay) - Takım Lideri
 2. Ali Cengiz Kurt (cengiz)
 3. Erkan Işık (erkanisik)
 4. Mehmet SÜTCÜ (prdsmehmetstc)
 5. Stefan Gronewold (groni)
 6. Varol Maksutoğlu (waroi)

Amaç

Pisi Linux Website takımının amacı Pisi Linux'un imajını iyileştirmek ve kullanıcılar ve katkıcılar için mümkün olan en iyi arayüzü oluşturmaktır.

Sorumluluklar

 • Pisi Linux websitesi ve forumunun bakımını yapmak
 • Var olan bölümleri değiştirmek için veya yeni özellikler için Tasarım/UX ve Kalite Kontrol takımları ile uyum içinde çalışmak. Yeni özellikler Tasarım ekibinin onayı olmadan ve uygun testler yapılmadan uygulanmamalıdır.
 • Tüm bilgileri wiki'ye taşımaka, bu anlamda Belgelendirme takımına yardım etmek
 • Hata düzeltmesi :) Forum kalitesini korumak
 • Gerektiğinde bölümleri ve ögeleri güncellemek
 • Forum sorularına cevap vermek ve reaksiyon göstermek
 • Web tasarım gidişatını takip etmek ve kullanmak

Toplantılar

Tanıtım/Pazarlama Takımı

İletişim Bilgisi

 • IRC veya Slack: #

Takım Üyeleri

 1. Stefan Gronewold (groni) - Takım Lideri
 2. Berkay Yurdakul (regresar)
 3. Erkan Işık (erkanisik)
 4. Varol Maksutoğlu (waroi)

Amaç

Tanıtım/Pazarlama Takımı Pisi Linux'un ne olduğunu, projenin onlara nasıl yardımcı olabileceğini ve onların projeye nasıl yardım edebileceğini herkese açıklayabilmelidir.

Sorumlulukları

 • Dışarıdaki ajanslar için (DW gibi) resmi temas noktası gibi davranmak
 • G+, Twitter ve Facebook'u Pisi Linux hakkındaki haberler ve iletişim için birinci derece kaynak olarak kullanmak
 • Mevcut sosyal medya gidişatını takip etmek ve bunları Pisi Linux için tercüme etmek
 • Medyadaki Pisi Linux hakkındaki haberleri ve diğer Linux haberlerini takip etmek
 • G+, Twitter ve Facebook'ta Pisi Linux için cevap/tepki vermek

Toplantılar

Belgelendirme Takımı

İletişim Bilgisi

 • IRC veya Slack: #pisi-documentation

Takım Üyeleri

 1. Necmettin Begiter (necmettin) - Takım Lideri
 2. Ali Cengiz Kurt (cengiz)
 3. Ayhan Yalçınsoy (ayhanyalcinsoy)
 4. Berkay Yurdakul (regresar)
 5. Stefan Gronewold (groni)
 6. Sezai Yeniay (sezaiyeniay)
 7. Varol Maksutoğlu (waroi)

Amaç

Pisi Linux Belgelendirme takımının amacı açık ve güncel belgelendirme sunarak Pisi Linux kullanıcı ve katkıcılarının deneyimlerini iyileştirmektir.

Sorumlulukları

 • Kullanabilen herkes için wiki'yi birinci bilgi kaynağı yapmak
 • Gelişmelerle ilgili bilgilerin wiki'de kullanılabilir olduğundan emin olmak
 • Belgeler için açık dosya biçimlerini kullanmak (.html, .odf, .pdf, .md)
 • Kalıcı belge standartları ve şablonları geliştirmek
 • Pisi Linux'a Giriş belgeleri hazırlamak ve sürüm numarası ilerlemelerine göre bakımını yapmak ve onları yazılabilir kopya yapmak
 • İmla ve dilbilgisi denetimi yapmak, kullanılabilir bilginin mükemmel şekilde olduğundan emin olmak
 • Pisi Linux'a adapte etmek için eski Pardus belgelerini kullanmak

Toplantılar

Yerelleştirme Takımı

İletişim Bilgisi

 • IRC veya Slack: #pisi-localization

Takım Üyeleri

 1. Necmettin Begiter (necmettin) - Takım Lideri
 2. Ali Cengiz Kurt (cengiz)
 3. Ayhan Yalçınsoy (ayhanyalcinsoy)
 4. Erkan Işık (erkanisik)
 5. İlker Manap (ilkermanap)
 6. Stefan Gronewold (groni)
 7. Sencer Hamarat (sencerh)
 8. İsa Mert Gürbüz (isamert)
 9. Varol Maksutoğlu (waroi)

Amaç

Pisi Linux Yerelleştirme takımının amacı yerel toplulukların (ülkeler, diller) aynı derecede Pisi Linux'un tüm yönlerine (Yazılım, Belgelendirme, Websiteleri ve kültür) erişebildiklerinden emin olmaktır.

Sorumlulukları

Toplantılar


ERKAN IŞIK / 05-09-2017 / 251
Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux
© Copyright 2013 - 2024 Pisi GNU/Linux. Bütün hakları saklıdır. | Pisi GNU/Linux gücünü topluluktan alır.
scrollup