25-05-2022 Güncellemeleri

YENİ EKLENEN PAKETLER

 1. awesome-4.3-1-p2-x86_64.pisi
 2. cloud-init-21.4-1-p2-x86_64.pisi
 3. luajit-lgi-0.9.2-1-p2-x86_64.pisi
 4. texstudio-4.2.2-1-p2-x86_64.pisi

ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

 1. cloud-init-21.4-1-p2-x86_64.pisi
 2. dolphin-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 3. elogind-246.10-5-p2-x86_64.pisi
 4. gimp-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 5. hypnotix-2.6-2-p2-x86_64.pisi
 6. intel-ucode-20220510-8-p2-x86_64.pisi
 7. kdenlive-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 8. kernel-5.15.41-72-p2-x86_64.pisi
 9. mesa-22.0.3-64-p2-x86_64.pisi
 10. nvidia-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 11. nvidia340-340.108-49-p2-x86_64.pisi
 12. nvidia390-390.144-28-p2-x86_64.pis
 13. plasma-framework-5.94.0-51-p2-x86_64.pisi
 14. xorg-video-nvidia-current-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 15. xorg-video-nvidia340-340.108-49-p2-x86_64.pisi
 16. xorg-video-nvidia390-390.144-28-p2-x86_64.pisi

TÜM GÜNCELLEMELER

 1. akonadi-calendar-tools-22.04.1-35-p2-x86_64.pisi
 2. akonadi-calendar-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 3. akonadi-calendar-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 4. akonadi-contacts-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 5. akonadi-contacts-devel-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 6. akonadi-import-wizard-22.04.1-34-p2-x86_64.pisi
 7. akonadi-import-wizard-devel-22.04.1-34-p2-x86_64.pisi
 8. akonadi-mime-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 9. akonadi-mime-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 10. akonadi-notes-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 11. akonadi-notes-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 12. akonadi-search-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 13. akonadi-search-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 14. akonadi-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 15. akonadi-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 16. akonadiconsole-22.04.1-34-p2-x86_64.pisi
 17. akregator-22.04.1-35-p2-x86_64.pisi
 18. analitza-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 19. analitza-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 20. ark-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 21. artikulate-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 22. attica-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 23. attica-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 24. audiocd-kio-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 25. audiocd-kio-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 26. awesome-4.3-1-p2-x86_64.pisi
 27. babl-0.1.90-14-p2-x86_64.pisi
 28. babl-devel-0.1.90-14-p2-x86_64.pisi
 29. baloo-widgets-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 30. baloo-widgets-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 31. baloo-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 32. baloo-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 33. bbswitch-common-0.8-65-p2-x86_64.pisi
 34. bbswitch-dkms-0.8-65-p2-x86_64.pisi
 35. blinken-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 36. bluez-qt-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 37. bluez-qt-devel-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 38. bomber-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 39. bovo-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 40. breeze-icons-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 41. calendarsupport-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 42. calendarsupport-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 43. cantor-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 44. cantor-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 45. cloud-init-21.4-1-p2-x86_64.pisi
 46. cpupowertools-5.15.41-70-p2-x86_64.pisi
 47. dolphin-plugins-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 48. dolphin-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 49. dolphin-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 50. dragonplayer-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 51. elogind-246.10-5-p2-x86_64.pisi
 52. elogind-devel-246.10-5-p2-x86_64.pisi
 53. eventviews-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 54. eventviews-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 55. extra-cmake-modules-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 56. ffmpegthumbs-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 57. filelight-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 58. frameworkintegration-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 59. frameworkintegration-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 60. garcon-4.17.0-4-p2-x86_64.pisi
 61. garcon-devel-4.17.0-4-p2-x86_64.pisi
 62. garcon-docs-4.17.0-4-p2-x86_64.pisi
 63. gaupol-1.11-2-p2-x86_64.pisi
 64. gegl-0.4.36-18-p2-x86_64.pisi
 65. gegl-devel-0.4.36-18-p2-x86_64.pisi
 66. gimp-i18n-am-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 67. gimp-i18n-ar-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 68. gimp-i18n-ast-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 69. gimp-i18n-az-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 70. gimp-i18n-be-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 71. gimp-i18n-bg-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 72. gimp-i18n-br-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 73. gimp-i18n-bs-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 74. gimp-i18n-ca-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 75. gimp-i18n-ca_valencia-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 76. gimp-i18n-cs-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 77. gimp-i18n-csb-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 78. gimp-i18n-da-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 79. gimp-i18n-de-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 80. gimp-i18n-dz-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 81. gimp-i18n-el-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 82. gimp-i18n-en_CA-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 83. gimp-i18n-en_GB-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 84. gimp-i18n-eo-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 85. gimp-i18n-es-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 86. gimp-i18n-et-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 87. gimp-i18n-eu-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 88. gimp-i18n-fa-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 89. gimp-i18n-fi-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 90. gimp-i18n-fr-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 91. gimp-i18n-ga-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 92. gimp-i18n-gd-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 93. gimp-i18n-gl-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 94. gimp-i18n-gu-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 95. gimp-i18n-he-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 96. gimp-i18n-hi-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 97. gimp-i18n-hr-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 98. gimp-i18n-hu-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 99. gimp-i18n-id-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 100. gimp-i18n-is-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 101. gimp-i18n-it-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 102. gimp-i18n-ja-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 103. gimp-i18n-ka-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 104. gimp-i18n-kk-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 105. gimp-i18n-km-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 106. gimp-i18n-kn-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 107. gimp-i18n-ko-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 108. gimp-i18n-lt-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 109. gimp-i18n-lv-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 110. gimp-i18n-mk-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 111. gimp-i18n-ml-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 112. gimp-i18n-mr-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 113. gimp-i18n-ms-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 114. gimp-i18n-my-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 115. gimp-i18n-nb-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 116. gimp-i18n-nds-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 117. gimp-i18n-ne-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 118. gimp-i18n-nl-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 119. gimp-i18n-nn-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 120. gimp-i18n-oc-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 121. gimp-i18n-pa-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 122. gimp-i18n-pl-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 123. gimp-i18n-pt-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 124. gimp-i18n-pt_BR-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 125. gimp-i18n-ro-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 126. gimp-i18n-ru-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 127. gimp-i18n-rw-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 128. gimp-i18n-si-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 129. gimp-i18n-sk-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 130. gimp-i18n-sl-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 131. gimp-i18n-sr-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 132. gimp-i18n-sr_Latn-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 133. gimp-i18n-sv-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 134. gimp-i18n-ta-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 135. gimp-i18n-te-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 136. gimp-i18n-th-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 137. gimp-i18n-tr-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 138. gimp-i18n-tt-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 139. gimp-i18n-uk-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 140. gimp-i18n-vi-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 141. gimp-i18n-xh-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 142. gimp-i18n-yi-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 143. gimp-i18n-zh_CN-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 144. gimp-i18n-zh_HK-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 145. gimp-i18n-zh_TW-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 146. gimp-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 147. gimp-devel-2.10.30-17-p2-x86_64.pisi
 148. gobject-introspection-1.72.0-13-p2-x86_64.pisi
 149. gobject-introspection-devel-1.72.0-13-p2-x86_64.pisi
 150. granatier-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 151. grantlee-editor-22.04.1-34-p2-x86_64.pisi
 152. grantleetheme-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 153. grantleetheme-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 154. grub2-2.06-23-p2-x86_64.pisi
 155. gwenview-22.04.1-44-p2-x86_64.pisi
 156. hypnotix-2.6-2-p2-x86_64.pisi
 157. incidenceeditor-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 158. incidenceeditor-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 159. intel-ucode-20220510-8-p2-x86_64.pisi
 160. iso-codes-4.9.0-9-p2-x86_64.pisi
 161. iso-codes-devel-4.9.0-9-p2-x86_64.pisi
 162. jasper-2.0.33-9-p2-x86_64.pisi
 163. jasper-32bit-2.0.33-9-p2-x86_64.pisi
 164. jasper-devel-2.0.33-9-p2-x86_64.pisi
 165. jasper-docs-2.0.33-9-p2-x86_64.pisi
 166. kaccounts-integration-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 167. kaccounts-integration-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 168. kaccounts-providers-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 169. kactivities-stats-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 170. kactivities-stats-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 171. kactivities-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 172. kactivities-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 173. kaddressbook-22.04.1-36-p2-x86_64.pisi
 174. kaddressbook-devel-22.04.1-36-p2-x86_64.pisi
 175. kalarm-22.04.0-34-p2-x86_64.pisi
 176. kalarm-22.04.1-35-p2-x86_64.pisi
 177. kalgebra-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 178. kalzium-22.04.1-20-p2-x86_64.pisi
 179. kalzium-devel-22.04.1-20-p2-x86_64.pisi
 180. kamera-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 181. kanagram-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 182. kapidox-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 183. kapman-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 184. kapptemplate-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 185. karchive-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 186. karchive-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 187. kate-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 188. katomic-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 189. kauth-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 190. kauth-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 191. kblackbox-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 192. kblocks-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 193. kblog-20.04.3-41-p2-x86_64.pisi
 194. kblog-devel-20.04.3-41-p2-x86_64.pisi
 195. kbookmarks-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 196. kbookmarks-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 197. kbounce-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 198. kbreakout-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 199. kbruch-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 200. kcalc-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 201. kcalendarcore-5.94.0-19-p2-x86_64.pisi
 202. kcalendarcore-devel-5.94.0-19-p2-x86_64.pisi
 203. kcalutils-22.04.1-44-p2-x86_64.pisi
 204. kcalutils-devel-22.04.1-44-p2-x86_64.pisi
 205. kcharselect-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 206. kcmutils-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 207. kcmutils-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 208. kcodecs-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 209. kcodecs-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 210. kcolorchooser-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 211. kcompletion-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 212. kcompletion-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 213. kconfig-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 214. kconfig-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 215. kconfigwidgets-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 216. kconfigwidgets-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 217. kcontacts-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 218. kcontacts-devel-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 219. kcoreaddons-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 220. kcoreaddons-devel-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 221. kcrash-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 222. kcrash-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 223. kcron-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 224. kdav-5.94.0-41-p2-x86_64.pisi
 225. kdav-devel-5.94.0-41-p2-x86_64.pisi
 226. kdb-3.2.0-28-p2-x86_64.pisi
 227. kdb-devel-3.2.0-28-p2-x86_64.pisi
 228. kdbusaddons-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 229. kdbusaddons-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 230. kde-dev-scripts-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 231. kdeaudio-thumbnailer-1.1.0-24-p2-x86_64.pisi
 232. kdebugsettings-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 233. kdeclarative-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 234. kdeclarative-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 235. kdeconnect-22.04.1-25-p2-x86_64.pisi
 236. kded-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 237. kded-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 238. kdeedu-data-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 239. kdegraphics-mobipocket-22.04.1-36-p2-x86_64.pisi
 240. kdegraphics-mobipocket-devel-22.04.1-36-p2-x86_64.pisi
 241. kdegraphics-svgpart-22.04.1-37-p2-x86_64.pisi
 242. kdegraphics-thumbnailers-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 243. kdelibs4-support-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 244. kdelibs4-support-devel-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 245. kdenetwork-filesharing-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 246. kdenlive-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 247. kdepim-addons-22.04.1-37-p2-x86_64.pisi
 248. kdepim-runtime-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 249. kdesdk-thumbnailers-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 250. kdesignerplugin-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 251. kdesu-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 252. kdesu-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 253. kdewebkit-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 254. kdewebkit-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 255. kdf-22.04.1-35-p2-x86_64.pisi
 256. kdiagram-2.8.0-28-p2-x86_64.pisi
 257. kdiagram-devel-2.8.0-28-p2-x86_64.pisi
 258. kdialog-22.04.1-39-p2-x86_64.pisi
 259. kdiamond-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 260. kdnssd-5.94.0-47-p2-x86_64.pisi
 261. kdnssd-devel-5.94.0-47-p2-x86_64.pisi
 262. kdoctools-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 263. kdoctools-devel-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 264. keditbookmarks-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 265. kemoticons-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 266. kemoticons-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 267. kernel-headers-5.15.41-72-p2-x86_64.pisi
 268. kernel-module-headers-5.15.41-72-p2-x86_64.pisi
 269. kernel-5.15.41-72-p2-x86_64.pisi
 270. kernel-docs-5.15.41-72-p2-x86_64.pisi
 271. kfilemetadata-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 272. kfilemetadata-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 273. kfind-22.04.1-37-p2-x86_64.pisi
 274. kfloppy-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 275. kfourinline-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 276. kgeography-22.04.1-41-p2-x86_64.pisi
 277. kglobalaccel-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 278. kglobalaccel-devel-5.94.0-49-p2-x86_64.pisi
 279. kgpg-22.04.1-39-p2-x86_64.pisi
 280. kguiaddons-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 281. kguiaddons-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 282. khangman-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 283. khelpcenter-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 284. kholidays-5.94.0-51-p2-x86_64.pisi
 285. kholidays-devel-5.94.0-51-p2-x86_64.pisi
 286. khtml-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 287. khtml-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 288. ki18n-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 289. ki18n-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 290. kiconthemes-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 291. kiconthemes-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 292. kidentitymanagement-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 293. kidentitymanagement-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 294. kidletime-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 295. kidletime-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 296. kig-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 297. killbots-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 298. kimageformats-5.94.0-50-p2-x86_64.pisi
 299. kimap-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 300. kimap-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 301. kinit-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 302. kinit-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 303. kio-extras-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 304. kio-extras-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 305. kio-5.94.0-55-p2-x86_64.pisi
 306. kio-devel-5.94.0-55-p2-x86_64.pisi
 307. kipi-22.04.1-27-p2-x86_64.pisi
 308. kirigami-5.94.0-39-p2-x86_64.pisi
 309. kirigami-devel-5.94.0-39-p2-x86_64.pisi
 310. kiriki-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 311. kitemmodels-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 312. kitemmodels-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 313. kitemviews-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 314. kitemviews-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 315. kiten-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 316. kiten-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 317. kitinerary-22.04.1-23-p2-x86_64.pisi
 318. kitinerary-devel-22.04.1-23-p2-x86_64.pisi
 319. kjobwidgets-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 320. kjobwidgets-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 321. kjs-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 322. kjs-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 323. kjsembed-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 324. kjsembed-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 325. kjumpingcube-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 326. kldap-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 327. kldap-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 328. kleopatra-22.04.1-41-p2-x86_64.pisi
 329. klettres-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 330. klickety-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 331. klines-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 332. kmahjongg-22.04.1-39-p2-x86_64.pisi
 333. kmail-account-wizard-22.04.1-34-p2-x86_64.pisi
 334. kmail-22.04.1-35-p2-x86_64.pisi
 335. kmailtransport-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 336. kmailtransport-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 337. kmbox-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 338. kmbox-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 339. kmediaplayer-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 340. kmediaplayer-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 341. kmime-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 342. kmime-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 343. kmines-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 344. kmix-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 345. kmplot-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 346. knavalbattle-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 347. knetwalk-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 348. knewstuff-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 349. knewstuff-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 350. knotifications-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 351. knotifications-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 352. knotifyconfig-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 353. knotifyconfig-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 354. kollision-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 355. kolourpaint-22.04.1-39-p2-x86_64.pisi
 356. kompare-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 357. konqueror-22.04.1-37-p2-x86_64.pisi
 358. konqueror-devel-22.04.1-37-p2-x86_64.pisi
 359. konsole-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 360. kontact-22.04.1-35-p2-x86_64.pisi
 361. kontactinterface-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 362. kontactinterface-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 363. konversation-1.7.7-36-p2-x86_64.pisi
 364. korganizer-22.04.1-30-p2-x86_64.pisi
 365. kpackage-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 366. kpackage-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 367. kparts-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 368. kparts-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 369. kpat-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 370. kpeople-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 371. kpeople-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 372. kpimtextedit-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 373. kpimtextedit-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 374. kpkpass-22.04.1-23-p2-x86_64.pisi
 375. kpkpass-devel-22.04.1-23-p2-x86_64.pisi
 376. kplotting-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 377. kplotting-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 378. kpmcore-22.04.1-33-p2-x86_64.pisi
 379. kpmcore-devel-22.04.1-33-p2-x86_64.pisi
 380. kproperty-3.2.0-26-p2-x86_64.pisi
 381. kproperty-devel-3.2.0-26-p2-x86_64.pisi
 382. kpty-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 383. kpty-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 384. kqtquickcharts-22.04.1-37-p2-x86_64.pisi
 385. kqtquickcharts-devel-22.04.1-37-p2-x86_64.pisi
 386. kquickcharts-5.94.0-20-p2-x86_64.pisi
 387. krdc-22.04.1-37-p2-x86_64.pisi
 388. krdc-devel-22.04.1-37-p2-x86_64.pisi
 389. kreport-3.2.0-31-p2-x86_64.pisi
 390. kreport-devel-3.2.0-31-p2-x86_64.pisi
 391. krfb-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 392. kross-interpreters-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 393. kross-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 394. kross-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 395. kruler-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 396. krunner-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 397. krunner-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 398. kservice-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 399. kservice-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 400. kshisen-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 401. ksmtp-22.04.1-29-p2-x86_64.pisi
 402. ksmtp-devel-22.04.1-29-p2-x86_64.pisi
 403. ksquares-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 404. kstars-3.5.8-40-p2-x86_64.pisi
 405. ksyndication-5.94.0-50-p2-x86_64.pisi
 406. ksyndication-devel-5.94.0-50-p2-x86_64.pisi
 407. ksystemlog-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 408. kteatime-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 409. ktexteditor-5.94.0-51-p2-x86_64.pisi
 410. ktexteditor-devel-5.94.0-51-p2-x86_64.pisi
 411. ktextwidgets-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 412. ktextwidgets-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 413. ktimer-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 414. ktnef-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 415. ktnef-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 416. ktp-accounts-kcm-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 417. ktp-approver-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 418. ktp-auth-handler-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 419. ktp-common-internals-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 420. ktp-common-internals-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 421. ktp-contact-list-22.04.1-33-p2-x86_64.pisi
 422. ktp-contact-runner-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 423. ktp-desktop-applets-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 424. ktp-filetransfer-handler-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 425. ktp-kded-module-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 426. ktp-send-file-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 427. ktp-text-ui-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 428. ktuberling-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 429. kturtle-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 430. kunitconversion-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 431. kunitconversion-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 432. kuserfeedback-1.2.0-13-p2-x86_64.pisi
 433. kuserfeedback-devel-1.2.0-13-p2-x86_64.pisi
 434. kwallet-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 435. kwallet-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 436. kwalletmanager-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 437. kwave-22.04.1-35-p2-x86_64.pisi
 438. kwayland-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 439. kwayland-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 440. kwidgetsaddons-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 441. kwidgetsaddons-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 442. kwindowsystem-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 443. kwindowsystem-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 444. kwordquiz-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 445. kxmlgui-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 446. kxmlgui-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 447. kxmlrpcclient-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 448. kxmlrpcclient-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 449. lokalize-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 450. luajit-lgi-0.9.2-1-p2-x86_64.pisi
 451. libappindicator-gtk2-12.10.0-2-p2-x86_64.pisi
 452. libappindicator-gtk2-devel-12.10.0-2-p2-x86_64.pisi
 453. libappindicator-12.10.0-2-p2-x86_64.pisi
 454. libappindicator-devel-12.10.0-2-p2-x86_64.pisi
 455. libappindicator-docs-12.10.0-2-p2-x86_64.pisi
 456. libgravatar-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 457. libgravatar-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 458. libkcddb-22.04.1-39-p2-x86_64.pisi
 459. libkcompactdisc-22.04.1-39-p2-x86_64.pisi
 460. libkcompactdisc-devel-22.04.1-39-p2-x86_64.pisi
 461. libkdcraw-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 462. libkdcraw-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 463. libkdegames-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 464. libkdegames-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 465. libkdepim-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 466. libkdepim-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 467. libkeduvocdocument-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 468. libkeduvocdocument-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 469. libkexiv2-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 470. libkexiv2-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 471. libkgapi-22.04.1-39-p2-x86_64.pisi
 472. libkgapi-devel-22.04.1-39-p2-x86_64.pisi
 473. libkgeomap-20.08.3-39-p2-x86_64.pisi
 474. libkgeomap-devel-20.08.3-39-p2-x86_64.pisi
 475. libkipi-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 476. libkipi-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 477. libkleo-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 478. libkleo-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 479. libkmahjongg-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 480. libkmahjongg-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 481. libkomparediff2-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 482. libkomparediff2-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 483. libksane-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 484. libksane-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 485. libksieve-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 486. libksieve-devel-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 487. libkvkontakte-5.0.0_20161106-22-p2-x86_64.pisi
 488. libkvkontakte-devel-5.0.0_20161106-22-p2-x86_64.pisi
 489. mailcommon-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 490. mailcommon-devel-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 491. mailimporter-22.04.1-41-p2-x86_64.pisi
 492. mailimporter-devel-22.04.1-41-p2-x86_64.pisi
 493. marble-22.04.1-41-p2-x86_64.pisi
 494. marble-devel-22.04.1-41-p2-x86_64.pisi
 495. mesa-opencl-22.0.3-64-p2-x86_64.pisi
 496. mesa-opencl-22.0.4-65-p2-x86_64.pisi
 497. mesa-22.0.3-64-p2-x86_64.pisi
 498. mesa-22.0.4-65-p2-x86_64.pisi
 499. mesa-32bit-22.0.3-64-p2-x86_64.pisi
 500. mesa-32bit-22.0.4-65-p2-x86_64.pisi
 501. mesa-devel-22.0.3-64-p2-x86_64.pisi
 502. mesa-devel-22.0.4-65-p2-x86_64.pisi
 503. meson-0.62.1-28-p2-x86_64.pisi
 504. messagelib-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 505. messagelib-devel-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 506. minuet-22.04.1-38-p2-x86_64.pisi
 507. minuet-devel-22.04.1-38-p2-x86_64.pisi
 508. modemmanager-qt-5.94.0-50-p2-x86_64.pisi
 509. modemmanager-qt-devel-5.94.0-50-p2-x86_64.pisi
 510. module-bbswitch-0.8-65-p2-x86_64.pisi
 511. module-broadcom-wl-6.30.223.271-64-p2-x86_64.pisi
 512. module-broadcom-wl-userspace-6.30.223.271-64-p2-x86_64.pisi
 513. module-nvidia-current-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 514. module-nvidia340-340.108-49-p2-x86_64.pisi
 515. module-nvidia390-390.144-28-p2-x86_64.pisi
 516. module-virtualbox-guest-6.1.34-97-p2-x86_64.pisi
 517. module-virtualbox-guest-userspace-6.1.34-97-p2-x86_64.pisi
 518. module-virtualbox-6.1.34-97-p2-x86_64.pisi
 519. module-virtualbox-userspace-6.1.34-97-p2-x86_64.pisi
 520. mpd-0.23.7-13-p2-x86_64.pisi
 521. networkmanager-qt-5.94.0-50-p2-x86_64.pisi
 522. networkmanager-qt-devel-5.94.0-50-p2-x86_64.pisi
 523. nvidia-current-dkms-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 524. nvidia-dkms-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 525. nvidia-settings-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 526. nvidia-xconfig-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 527. nvidia-xconfig390-390.144-28-p2-x86_64.pisi
 528. nvidia-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 529. nvidia340-dkms-340.108-49-p2-x86_64.pisi
 530. nvidia340-340.108-49-p2-x86_64.pisi
 531. nvidia390-dkms-390.144-28-p2-x86_64.pisi
 532. nvidia390-390.144-28-p2-x86_64.pisi
 533. okteta-0.26.7-41-p2-x86_64.pisi
 534. okteta-devel-0.26.7-41-p2-x86_64.pisi
 535. okular-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 536. okular-devel-22.04.1-40-p2-x86_64.pisi
 537. oxygen-icons-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 538. parley-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 539. parole-4.16.0-2-p2-x86_64.pisi
 540. parole-devel-4.16.0-2-p2-x86_64.pisi
 541. partitionmanager-22.04.1-34-p2-x86_64.pisi
 542. perf-5.15.41-27-p2-x86_64.pisi
 543. picmi-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 544. pim-data-exporter-22.04.1-35-p2-x86_64.pisi
 545. pim-sieve-editor-22.04.1-34-p2-x86_64.pisi
 546. pimcommon-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 547. pimcommon-devel-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 548. plasma-framework-5.94.0-51-p2-x86_64.pisi
 549. plasma-framework-devel-5.94.0-51-p2-x86_64.pisi
 550. plasma-wayland-protocols-1.7.0-16-p2-x86_64.pisi
 551. poxml-22.04.1-41-p2-x86_64.pisi
 552. print-manager-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 553. prison-5.94.0-45-p2-x86_64.pisi
 554. prison-devel-5.94.0-45-p2-x86_64.pisi
 555. purpose-5.94.0-39-p2-x86_64.pisi
 556. purpose-devel-5.94.0-39-p2-x86_64.pisi
 557. python3-setuptools-62.3.2-26-p2-x86_64.pisi
 558. python3-3.9.13-22-p2-x86_64.pisi
 559. python3-devel-3.9.13-22-p2-x86_64.pisi
 560. qqc2-desktop-style-5.94.0-38-p2-x86_64.pisi
 561. rocs-22.04.1-41-p2-x86_64.pisi
 562. rocs-devel-22.04.1-41-p2-x86_64.pisi
 563. sddm-0.19.0-19-p2-x86_64.pisi
 564. signon-kwallet-extension-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 565. skrooge-2.27.0-23-p2-x86_64.pisi
 566. solid-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 567. solid-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 568. sonnet-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 569. sonnet-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 570. spectacle-22.04.1-42-p2-x86_64.pisi
 571. step-22.04.1-44-p2-x86_64.pisi
 572. syntax-highlighting-5.94.0-43-p2-x86_64.pisi
 573. syntax-highlighting-devel-5.94.0-43-p2-x86_64.pisi
 574. texstudio-4.2.2-1-p2-x86_64.pisi
 575. threadweaver-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 576. threadweaver-devel-5.94.0-48-p2-x86_64.pisi
 577. umbrello-22.04.1-43-p2-x86_64.pisi
 578. xfce4-settings-4.16.2-4-p2-x86_64.pisi
 579. xfce4-terminal-1.0.3-8-p2-x86_64.pisi
 580. xfce4-terminal-1.0.4-9-p2-x86_64.pisi
 581. xorg-video-nvidia-current-32bit-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 582. xorg-video-nvidia-current-510.68.02-52-p2-x86_64.pisi
 583. xorg-video-nvidia340-32bit-340.108-49-p2-x86_64.pisi
 584. xorg-video-nvidia340-340.108-49-p2-x86_64.pisi
 585. xorg-video-nvidia390-32bit-390.144-28-p2-x86_64.pisi
 586. xorg-video-nvidia390-390.144-28-p2-x86_64.pisi
 587. xorg-xwayland-22.1.1-7-p2-x86_64.pisi
 588. xorg-xwayland-devel-22.1.1-7-p2-x86_64.pisi
 589. yali-3.3.6.0-19-p2-x86_64.pisi

ERKAN IŞIK / 25-05-2022 / 295
Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux Pisi Linux
© Copyright 2013 - 2024 Pisi GNU/Linux. Bütün hakları saklıdır. | Pisi GNU/Linux gücünü topluluktan alır.
scrollup